Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Als gevolg van de corona-crisis en de beperkende maatregelen organiseert Wijkraad Boxmeer Oost tot nader order geen openbare activiteiten.