Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Beste bewoners van Boxmeer Oost, 

 

Vergaderingen van de Wijkraad: 

De wijkraad vergadert een aantal keren per jaar. Dat zijn openbare vergaderingen waar je als  buurtbewoner van harte welkom bent om mee te praten over onderwerpen die voor jou van belang  zijn. Je kunt eventuele agendapunten inbrengen via wijkraadoostboxmeer@gmail.com

Meedoen in onze wijk? 

Zoals je hebt kunnen lezen zijn we veelal betrokken bij zaken die de openbare ruimte betreffen.  Daarnaast willen we ook meer invulling gaan geven aan het scheppen van mogelijkheden om mensen  in onze wijk met elkaar in contact te laten komen. In het verleden hebben we dat ook al gedaan met  het organiseren van een burendag of een nieuwjaarsreceptie. 

Op dit moment bestaat de wijkraad nog maar uit 4 personen. Dat is echt te weinig om bovenstaande  en andere zaken de benodigde en vereiste aandacht te kunnen geven. De wijkraad is naarstig op zoek  naar nieuwe leden. Vind je het leuk om betrokken te worden bij het wel en wee van de buurt? Of wil  

je meepraten over onderwerpen die zich aandienen nu we onderdeel uitmaken van Land van Cuijk?  Kom eens praten met de bestuursleden. Maak een afspraak via wijkraadoost@gmail.com

Of kom eens een keer vrijblijvend langs tijdens één van de openbare vergaderingen. De data, tijden  en plaats komen in het begin van 2023 te staan op onze website: www.boxmeeroost.nl. De vergaderingen voor 2023 worden tegen het einde van het jaar kenbaar gemaakt op de website  van wijkraad Boxmeer Oost. Daar worden ook agenda's en notulen opgenomen.