Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Als gevolg van de corona-crisis en de beperkende maatregelen organiseert Wijkraad Boxmeer Oost tot nader order geen openbare activiteiten.
 

Voorzitter Gerard van Oosteroom treedt in het najaar van 2020 af en is opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden via ons emailadres: wijkraadoost@gmail.com.