Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Openbare vergadering woensdagavond 14 september in de Weijer.

Aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda:

 

- Opening

- Bespreken verslag bijeenkomst 15 juni

- Terugkoppeling uit voorzittersoverleg

- Vervolg Sweelinck

- Weijerpark schouw en vervolg

- Verkeerswerkgroep en integraal veiligheidsplan

- Schouw Villawijk en vervolg

- Mededelingen

- Rondvraag

- Sluiting

 

 

Wilt u zaken agenderen, laat het ons weten via wijkraadoost@gmail.com.  

 

Hopelijk tot ziens op onze vergadering.