Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Belangrijke datums 2020

29 januari 2020 Openbare Vergadering

1 juli 2020 Openbare Vergadering IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS KAN DEZE VERGADERING NIET DOORGAAN, WE HOPEN OP UW BEGRIP.

18 november 2020 Openbare Vergadering

 

De vergaderingen vinden plaats in de Weijer, aanvang 19.30 uur.

 

I.v.m. het coronavirus zal dit jaar de burendag geen doorgang vinden.