Wijkraad Boxmeer Oost


Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk Boxmeer Oost.


Op woensdag 24 november 2021 gaat de openbare vergadering niet door vanwege de corona beperkingen. 

 

Bestuurs(her)verkiezing 2021:

Aftredend en herverkiesbaar zijn dit jaar Gerard van Oosteroom (voorzitter) en Wim Melssen (secretaris). Andere kandidaten worden uitgenodigd zich te melden bij de wijkraad.

Tijdens de openbare vergadering van 24 november zal de bestuurs(her)verkiezing worden geformaliseerd.