“Criteria Leefbaarheidsinitiatief”

 

De wijkraad Boxmeer Oost ontvangt jaarlijks een subsidie van de Gemeente Land van Cuijk, zodat de wijkraad kleinere leefbaarheidsinitiatieven van buurt- en wijkbewoners financieel te ondersteunen.

 

Voor toekenning van een financiële bijdrage zal aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden:

* Wil men in aanmerking komen voor leefbaarheid subsidie moet men vooraf door middel van onderstaand formulier een aanvraag doen bij de wijkraad Boxmeer Oost.

* Projecten op sociaal-cultureel gebied, die wijk breed gedragen worden kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

* Projecten, gebonden aan een stichting, buurt of wijk komen slechts in aanmerking als het project een bevordering is van de welzijn in de buurt of ter opluistering van diverse activiteiten in onze wijk Boxmeer Oost.

* Projecten dienen duurzaam, niet commercieel, voor een breed publiek toegankelijk te zijn en geen persoonlijke belang te dienen voor de aanvragers.

* Uiteraard dienen de projecten uitgevoerd te worden binnen de Boxmeerse wijkgemeenschap.

* Uiteindelijk zal de wijkraad tijdens hun eerst volgende vergadering een beslissing nemen over eventuele toekenning. De financiële bijdrage zal binnen een periode van 12 maanden na toekenning moeten worden besteed. Hierna vervalt de toekenning en kan enkel opnieuw een aanvraag worden ingediend.

* Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning dient de aanvrager een formulier in te vullen en dit in te leveren bij een van de leden van de wijkraad.

* De aanvrager dient aan te kunnen tonen waaraan daadwerkelijk de verstrekte bijdrage wordt uitgegeven. De aanvrager zal verantwoording moeten kunnen afleggen over de uitgaven door middel van het overleggen van rekeningen.

* De activiteiten dienen duidelijk in de wijk Boxmeer Oost zichtbaar te zijn (open dag, inloop, tentoonstelling, materiaalaanschaf)

 

Een afgevaardigde zal binnen de wijkraad het verzoek indienen en eventueel de aanvrager uitnodigen het verzoek in de wijkraadoverleg toe te lichten.

 

Wijkraad Boxmeer Oost

 


Download
Leefbaarheidsinitiatieven.docx.pdf
Adobe Acrobat document 33.6 KB